ส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าคนพิเศษ
เราไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงการขายหรือการพัฒนา
หนึ่งคำสัญญาที่เราจะให้กับคุณ

MAX SOLUTION

เราพัฒนาสินค้าต่างๆจากประสบการณ์ใช้จริงของลูกค้า

ก้าวสู่ปีที่ 18 ที่เรามุ่งเน้นและพัฒนาสินค้าต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงตามที่ลูกค้าต้องการและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด

โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

เริ่มต้นระบบ เมษายน 2564

ติดตั้งระบบสแกนใบหน้าในการวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบประตูกั้นไฟฟ้าแบบบานสวิง รุ่น ESW-850 สำหรับคัดกรองนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมยืนยันตัวตนผู้ปกครองก่อนการรับนักเรียน และแจ้งการเข้าเรียนและการรับนักเรียนผ่านระบบ Line ไปยังผู้ปกครอง

ISB Logo

โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี

เริ่มต้นระบบ กุมภาพันธ์ 2563

ติดตั้งระบบสแกนใบหน้าในการวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบประตูกั้นไฟฟ้าแบบสวิงเกตุรุ่น ESW-850
มากกว่า 60 ชุด ทุกทางเข้าออก เพื่อคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามายังพื้นที่โรงเรียนและเชื่อมต่อร่วมกับระบบการอ่านบัตรของโรงเรียน อีกทั้งติดตั้งระบบประตูกั้นแบบ Full Height (EFH-6000) และ ประตูบานสวิงสำหรับทางเข้าออกรถจักรยาน 

โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

ติดตั้งระบบสแกนใบหน้าในการวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบประตูกั้นไฟฟ้าสำหรับคัดกรองนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมยืนยันตัวตนผู้ปกครองก่อนการรับนักเรียน และแจ้งการเข้าเรียนและการรับนักเรียนผ่านระบบ Line ไปยังผู้ปกครอง

เริ่มต้นระบบ เมษายน 2564
โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

ติดตั้งระบบสแกนใบหน้าในการวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบประตูกั้นไฟฟ้าสำหรับคัดกรองนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมยืนยันตัวตนผู้ปกครองก่อนการรับนักเรียน และแจ้งการเข้าเรียนและการรับนักเรียนผ่านระบบ Line ไปยังผู้ปกครอง

เริ่มต้นระบบ เมษายน 2564
โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

โรงเรียนนานาชาติบริติสโคลัมเบีย

ติดตั้งระบบสแกนใบหน้าในการวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบประตูกั้นไฟฟ้าสำหรับคัดกรองนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมยืนยันตัวตนผู้ปกครองก่อนการรับนักเรียน และแจ้งการเข้าเรียนและการรับนักเรียนผ่านระบบ Line ไปยังผู้ปกครอง

เริ่มต้นระบบ เมษายน 2564